西汶艺术网 中华古籍全录 汉语字典 西汶艺术品 登录 注册新用户
明

拼音:míng注音:ㄇㄧㄥˊ
部首:日总笔划:8部外笔划:4
笔顺:25113511
编码:CJK 统一汉字UniCode:U+660E
五笔:JEG仓颉:AB郑码:KQVV四角:67020
将此字分享到:

详细解释

康熙字典

说文解字

◎ 明
朙 míng
〈形〉
1.(会意。甲骨文以“日、月”发光表示明亮。小篆从月囧( jiǒng),从月,取月之光;从囧,取窗牖之明亮。本义:明亮,清晰明亮)
2.同本义。与“昏暗”相对
朙,照也。——《说文》
照临四方曰明。——《左传·昭公二十八年》
东方明矣。——《诗·齐风·鸡鸣》
明,精白也。——《国语·周语》
视曰明。——《书·洪范》
明则著。——《礼记·中庸》
明星谓之启明。——《尔雅
东有启明。——《诗·小雅·大东》
在天者莫明于日月。——《荀子·天论》
不知明镜里,何处得秋霜。——唐· 李白《秋浦歌》
“月明星稀,乌鹊南飞”,此非曹孟德之诗乎?—— 苏轼《赤壁赋》
禁卒居中央,牖其以通明,屋极有窗以达气。——方苞《狱中杂记》
明月斜挂。——清· 薛福成《观巴黎油画记》
江船火独明。——唐· 杜甫《春夜喜雨》
明暗之掩映。——蔡元培《图画》
3.又如:明星(明亮的星。泛指众星);明珠(明亮的宝珠。多指珍珠);明明(明亮);明丢丢(明朗朗,明光光,明灼灼,明亮亮;明亮貌);明晃晃(明幌幌,光亮闪烁);明晦(晴阴);明彩(光彩)
4.明白,清楚
明谓左右。——《战国策·赵策》
名实已明。——宋· 王安石《答司马谏议书》
扬之欲其明。——唐· 柳宗元柳河东集
5.又如:明切(明白深切);明言(明白的话);明悉(详细清楚);明标着册历(标,写。册历,指账本)
6.圣明,明察,明智
耀明于子。——唐· 柳宗元《柳河东集》
明智而忠信。——汉· 贾谊《过秦论》
幸遇明主。——南明梁· 丘迟《与陈伯之书》
7.又如:明后(圣明的君主);明主(英明的君主);明上(圣上,尊称君主);明王(贤明的君主);明公(对有地位者的尊称)
8.明显,明确
君法明,伦有常。——《荀子·成相》
9.又如:明分(明确的本分);明刑(明确的法令);明效(明显的效果)
10.明艳, 鲜明 。 如:明服(鲜艳的服饰);明姿(明艳的姿态);明绚(明丽绚烂)
11.明慧,聪明 。如:明明(聪明敏察的样子。多用来歌颂帝王、神明;明亮的样子);明秀(聪明秀美);明果(聪颖果决);明俊(明慧俊异)
12.心地光明 。如:明人(心地光明的人)
13.严明 。如:明刑(严明的刑罚);明法(使法律严明);明辟(严明法律)
14.清明,修明 。如:明代(政治清明的时代);明制(清明的法制);明治(修明政事);明政(清明的政治)
15.高明 。如: 明哲(明智而洞察事理的人);明见万里(识见高明,对很远的地方发生的事也能了解得十分清楚)
16.强盛, 旺盛 。如:明昌(昌盛发达,昌明);明盛(昌明兴盛;旺盛,兴盛)
17.洁净(祭供品) 。如:明水(祭祀用的净水);明衣(在斋戒期穿用的干净内衣;死者洁身后所穿的干净内衣);明酌(清酒,用于祭祀)
18.次于今天或今年的 。如:明月(下一个月);明旦(下一个早晨,明晨;明天);明岁(明年);明当(明天);明后(以后)
19.明快,爽直 。如:明坦(明快坦直);明烈(爽朗刚正);明朗(乐观,开朗)

词性变化
◎ 明 míng
〈动〉
1.照亮
火尚足以明。——宋· 王安石《游褒禅山记》
2.又如:明中(明照中天);明烛(照亮)
3.点燃,点亮
并非明火执仗,怎算是强盗?——《红楼梦
4.又如:明火执杖(点着火把,拿着武器,公开活动);明灯(点灯)
5.懂得,了解
愚者亦明之。——清· 黄宗羲《原君》
吾未其明也。——唐· 韩愈师说
明于治乱。——《史记·屈原贾生列传》
6.又如:明经义谙雅故(了解经书的意义,通晓过去的文章典故。谙:熟悉);明中(通晓星象历法);明悟(明白领悟);明理(明白道理)
7.阐明,表明
文者以明道。——唐· 柳宗元《柳河东集》
明死生之大。——明· 张溥《五人墓碑记》
明道德之广崇。——《史记·屈原贾生列传》
8.又如:明心(表明心迹);明志(表明心志);明明(表明)
9.明确
明法度,定律令。——《史记》
10.又如:明分(明确职分);明惑(明确与困惑)
11.分辨,区分 。如:明正(辨明);明辨(分辨清楚)
12.通“盛”。受
以我齐明,与我牺羊。——《诗·小雅·甫田》。注:“明者,盛之假借。
13.通“盟”。结盟
此邦之人,不可与明。——《诗·小雅·黄鸟》
以其背明约而杀义帝也。——《汉书·黥布传》
◎ 明 míng
〈名〉
1.松明 。如:明子(松明)
2.白昼,白天
靡明靡晦。——《诗·大雅·荡》
3.又如:明夜(昼夜)
4.人世,阳世
人神幽明绝,朋好云雨乖。——颜延年《和谢监灵运》
5.又如:明幽(人间和阴间);明晦(人世与阴间)
6.眼睛,视力
明足以察秋毫之末。——《孟子·梁惠王上》
左丘失明,厥有《国语》。——《史记·太史公自序》
7.又如:不用明焉;明杖(盲人用以代眼的手杖)
8.神,神灵 。如:明衣(神明之衣);明祀(对审明的祭祀);明宫(明祠。神祠)
9.明朝 。(1368—1644年)朱元璋所建。先定都南京,永乐年间迁都北京
明有奇巧人。—— 明· 魏学洢《核舟记》
明朝一典史。—— 清· 邵长蘅《青门剩稿》
10.又如:明人(明代的人)
11.通“名”。声名、名誉
则天下之明誉兴。——《大戴礼·主言》
12.通“名”。名分,地位身分
收陵、 婴之明分,绝 信、 布之觊觎。——《汉书·叙传上》
13.姓
◎ 明 míng
〈副〉
1.公开
明诏大号。——清· 龚自珍《病梅馆记》
2.又如:明正(公开处置);明升暗降(表面上升官,暗中却被削去了权力);明伙(公然结伙)

常用词组
明白 明白 明白人 明摆着 明辨是非 明察 明察秋毫 明澈 明处 明窗净几 明达 明珰 明道 明德 明灯 明断 明矾 明告 明沟 明光瓦亮 明晃晃 明火执仗 明鉴 明胶 明教 明洁 明净 明镜 明快 明来暗往 明朗 明里 明理,明理儿 明丽 明亮 明了 明了 明伦堂 明码 明媒正娶 明媚 明灭 明明 明明白白 明眸 明眸善睐 明目 明目张胆 明年 明盘 明器 明枪暗箭 明抢 明情 明区 明渠 明确 明确 明儿 明人不作暗事 明日 明日黄花 明锐 明若观火 明升暗降 明闪闪 明示 明誓 明说 明堂,明唐 明天 明瓦 明瓦天棚 明文 明晰 明细 明细账 明显 明线 明信片 明星 明修栈道,暗渡陈仓 明艳 明于治乱 明喻 明月 明月珰 明月珠 明朝 明哲 明哲保身 明争暗斗 明睁大眼 明正典刑 明证 明知 明知故犯 明知故问 明智 明珠 明珠投暗 明烛天南
【辰集上】【日字部】明
康熙筆画:8部外筆画:4
清代段玉裁『說文解字注』
古文从日。云古文作明。則朙非古文也。葢籒作朙。而小篆隸从之。干祿字書曰。明通,朙正。顔魯公書無不作朙者。開成石經作明。從張參說也。漢石經作眀。

留言

字体演变

  • 汉字:明(金文)金文
  • 汉字:明(甲骨文)甲骨文
  • 汉字:明(小篆)小篆

相关词语

古籍资料